Wystawiamy fakturę

Jak wystawić fakturę?

Sprawa wydaje się nie skomplikowana, ale czasem sprawia kłopot…

Co powinno znaleźć się na fakturze:
– Numer dokumentu np. 1/2/2016
– Data wystawienia faktury
– Data wykonania usługi/data sprzedaży
– Termin płatności
– Nasze dane (Sprzedawcy), czyli nazwa firmy, adres, NIP oraz numer konta jeśli płatność jest przelewem
– Dane naszego kontrahenta (Nabywcy), czyli nazwa firmy, adres, NIP
– Pozycje na fakturze, czyli nazwa towaru/usługi, cena netto, ilość, stawka i kwota VAT (jeśli dotyczy), wartość brutto
– Razem do zapłaty wraz z kwotą słownie
– Sposób zapłaty – gotówka czy przelew

Faktura może zostać wystawiona w formie papierowe lub jako faktura elektroniczna.

Fakturę wystawiamy najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana. Fakturę możemy wystawić też przed wykonaniem usługi – maksymalnie 30 dni przed.

Pamiętamy, że do naszych przychodów sprzedaż wlicza się do miesiąca, w którym usługa została wykonana, a nie w miesiącu wystawienia faktury.

WAŻNE! Faktury wystawiamy chronologicznie z kolejnym numerem, np.:
– usługa wykonana 2.03.2016 – wystawiona faktura dnia 2.03.2016 z numerem 1/3/2016
– usługa wykonana 5.03.2016 – wystawiona faktura dnia 5.03.2016 z numerem 2/3/2016
– itd.
NIE MOŻEMY wystawić faktury z późniejszą datą a wcześniejszym numerem.

Numeracja faktur jest dowolna, ważne aby była zachowana jednolitość i ciągłość (chronologia). W przypadku wystawiania faktur przez np. dwie osoby, a nie mamy do tego odpowiedniego programu, aby nie zdarzyła się sytuacja, że mamy dwie faktury o tym samym numerze (jest to zakazane), możemy wprowadzić dodatkowy znacznik, czyli 1/3/2016/AK oraz 1/3/2016/KK.

Numeracja zachowa wtedy swoją unikalność i kolejność.

Terminy płatności, kiedy co płacimy?

A wiesz kiedy płacić ZUS, podatek czy VAT?
 
Teraz możesz uporządkować sobie te informację, przeczytaj dalej 🙂
 
ZUS
 
Jeśli płacimy tylko za nas czyli za właściciela, to składki płacimy do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Np. Zarejestrowaliśmy działalność gospodarczą 1.08.2016, to za sierpień składki płacimy do 10.09.2016.
 
Natomiast jeśli zatrudniamy pracowników, to składki płacimy do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 
PODATEK DOCHODOWY
 
Podatek dochodowy za firmę – płacimy do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w przypadku rozliczania się miesięcznie.
Np. za sierpień podatek dochodowy zapłacimy do 20 września.
 
W przypadku rozliczania się kwartalnie, to termin płacenia podatku dochodowego również jest 20, ale w miesiącu po zakończonym kwartale.
Np. za lipiec, sierpień i wrzesień, podatek dochodowy płacimy do 20 października.
 
Podatek dochodowy za pracowników (tytułem PIT-4R) – zawsze płacimy do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 
VAT
 
VAT (jeśli nas dotyczy) – płacimy do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w przypadku rozliczania się miesięcznie lub do 25 dnia po zakończonym kwartale w przypadku rozliczania się kwartalnie.
 
Warto pamiętać, że jeśli 10, 15, 20 lub 25 wypada w sobotę, niedzielę bądź święto, to wydłuża nam się okres płatności i terminem jest najbliższy dzień roboczy.

Obowiązki wobec ZUS cz 2

Obowiązki wobec ZUS cz 2
 
Co w sytuacji gdy jesteśmy udziałowcami spółki?
 
Jeśli nie mamy 100% udziałów, to jesteśmy zwolnieni jako udziałowcy z ZUS.
 
Ale w sytuacji gdy mamy 100% udziałów (tak, wiem, dziwne, że w spółce może być jeden udziałowiec :), ale może być)
 
Mamy wtedy obowiązek zgłoszenia się do ZUS i opłacania go w wysokości takiej jak z indywidualnej działalności gospodarczej, czyli:
 
Składki Społeczne (zwane potocznie „konto 51”):
Składka emerytalna – 19,52%
Składka rentowa – 8%
Składka chorobowa (dobrowolna) – 2,45%
Składka wypadkowa – 1,8%
 
Składka Zdrowotna (zwana potocznie „konto 52”):
Składka zdrowotna – 9%
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku – 7,75%
 
Składki na FP i FGŚP (zwane potocznie „konto 53”):
FP – 2,45%
 
Tutaj również może być sytuacja, że:
1. Jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie na kwotę minimalnego wynagrodzenia (w tym roku 1850 zł brutto) – opłacamy tylko składkę zdrowotną
2. Nie jesteśmy zatrudnieni gdzie indziej lub jesteśmy, ale nie spełniamy warunku z punktu 1 – opłacamy „wszystkie” składki ZUS (pamiętamy, że składka chorobowa jest dobrowolna).
 
Jasne?
 
Pytania proszę w komentarzach 🙂

Obowiązki wobec ZUS cz 1

Nikt z nas też nie lubi płacić ZUS… Obowiązki cz 1

Jeśli założyliśmy naszą pierwszą działalność gospodarczą i korzystamy z preferencyjnego ZUSu, nasze składki będą liczone od najniższej krajowej (30%).

Składka chorobowa jest składką dobrowolną i nie mamy obowiązku się do niej zgłaszać, oczywiście wiąże się to z różnymi konsekwencjami, jak na przykład brakiem prawa do zasiłku chorobowego.

Dla osób nie korzystających z ZUSu preferencyjnego, podstawa składek uzależniona jest od średniej krajowej.

Osoby korzystające z ZUSu preferencyjnego są zwolnione z opłacania Funduszu Pracy.

Ile płacimy?

Składki Społeczne (zwane potocznie „konto 51”):
Składka emerytalna – 19,52%
Składka rentowa – 8%
Składka chorobowa (dobrowolna) – 2,45%
Składka wypadkowa – 1,8%

Składka Zdrowotna (zwana potocznie „konto 52”):
Składka zdrowotna – 9%
Składka zdrowotna do odliczenia od podatku – 7,75%

Składki na FP i FGŚP (zwane potocznie „konto 53”):
FP – 2,45%

Może być taka sytuacja, że prowadzimy działalność gospodarczą, ale też:
1. Jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie na kwotę minimalnego wynagrodzenia (w tym roku 1850 zł brutto) – opłacamy tylko składkę zdrowotną
2. Nie jesteśmy zatrudnieni gdzie indziej lub jesteśmy, ale nie spełniamy warunku z punktu 1 – opłacamy „wszystkie” składki ZUS (pamiętamy, że składka chorobowa jest dobrowolna).

Zrozumiałe? Pytania proszę piszcie w komentarzach 🙂

A w poniedziałek czas na składki udziałowca spółki…

Kiedy NIE dla ZUS?

Wiecie kiedy nie macie obowiązku zgłaszania się do ZUS?

Jak założycie na przykład spółkę z o.o. i nie macie 100% udziałów, w tym przypadku jako udziałowcy nie macie obowiązku opłacania za siebie składek ZUS 🙂

Oczywiście w przypadku wykonywania na rzecz spółki umowy zlecenia bądź zostaniem jej pracownikiem (zatrudnienie na umowę o pracę), wtedy już z tych tytułów zgłaszacie się do ubezpieczenia i opłacanie składki od podstawy Waszego wynagrodzenia.

Kolejna kwestia, bardzo WAŻNA! Jeśli macie 100% udziałów, macie obowiązek zgłoszenia się do ZUS i opłacania składek albo wszystkich albo tylko zdrowotnej (od czego to zależy? o tym w kolejnym wpisie).

Dobra, a co jeśli prowadzimy indywidualną działalność gospodarczą?

Mamy obowiązek opłacania składek ZUS…

Jakie składki? Jaka podstawa? Co i jak?

O tym jutro 🙂

Podatek VAT

Czas na VAT…
 
Wiem, nikt z nas nie lubi płacić podatków, ale niestety trzeba 🙁
 
Kwota zwolnienia z VAT przy prowadzonej firmie obecnie wynosi 150 000 zł, pamiętajmy jednak, że jeśli zakładamy firmę w trakcie roku, to powyższą kwotę należy podzielić na 12 miesięcy i przemnożyć przez miesiące prowadzenia naszej firmy, limit jest naliczany proporcjonalnie.
 
Co jeśli przekroczymy limit zwolnienia?
 
Udajemy się do Urzędu Skarbowego i rejestrujemy się jako czynny podatnik podatku VAT składając formularz VAT-R.
 
A co jeśli profil naszej działalności nie pozwala na bycie zwolnionym z podatku VAT lub sami decydujemy się, że chcemy być czynnym podatnikiem podatku VAT?
 
Udajemy się do Urzędy Skarbowego w celu złożenia formularza VAT-R. Formularz do wypełnienia znajdziemy w US oraz na stronie Ministerstwa Finansów.
Mamy możliwość zadeklarowania, że będziemy rozliczać się miesięcznie lub kwartalnie.
 
Co ważne?!
 
1. Zgłoszenia musimy dokonać przed wystawieniem pierwszej faktury sprzedaży!
2. Po zgłoszeniu naliczamy VAT należny (czyli VAT od naszej sprzedaży) oraz odliczamy VAT naliczony (czyli VAT od naszych zakupów/kosztów).
3. Jako „VATowiec” mamy obowiązek prowadzenia prowadzenia rejestru sprzedaży VAT oraz rejestru zakupu VAT.
 
I tyle 🙂 Potem już tylko sprzedajemy i zarabiamy!

Zalety i wady spółki z o.o.

Obiecałam, więc słowa dotrzymuję 🙂

Zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kolej na zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kilka wad:
1. Kapitał zakładowy min. 5.000 zł
2. Członkowie zarządu mogą odpowiadać za zobowiązania spółki (wobec budżetu Państwa)
3. Prowadzenie pełnej księgowości
4. Wysokie koszty założenia

Kilka zalet:
1. Brak odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki, za zobowiązania całym swoim majątkiem odpowiada spółka
2. W jej ramach można prowadzić działalność na dużą skalę, tam gdzie wymagany jest duży kapitał
3. Jest odrębnym od wspólników podmiotem

Zalety i wady działalności gospodarczej

Pisałam już o zakładaniu działalności gospodarczej, ale nie wspomniałam o wadach i zaletach tej formy prowadzenia firmy.

Zalety_Wady_

Ciekawi?

Oto kilka zalet:
1. Przedsiębiorca sam decyduje o swoich obowiązkach i uprawnieniach
2. Niewielkie koszty związane z uruchomieniem firmy
3. Możliwość dokonywania szybkich zmian, np. w przedmiocie działalności firmy

I niestety też kilka wad:
1. Za wszystkie zobowiązania finansowe właściciel firmy odpowiada całym swoim majątkiem, również osobistym
2. Odpowiedzialność za rozwój firmy i jej funkcjonowanie spoczywa na jednej osobie
3. Ta forma najlepiej sprawdza się w przypadku małych i średnich firm, może okazać się niewystarczająca dla większego biznesu.

Forma opodatkowania – Karta podatkowa

Dotarliśmy…

Dotarliśmy do karty podatkowej 🙂

Jest to ostatnia forma opodatkowania…

Czym się ona charakteryzuje? Jak każda forma opodatkowania ma wady i zalety.

Karta podatkowa to uproszczona metoda, z której mogą skorzystać tylko niektóre zawody. Wysokość podatku ustalana według Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek kart podatkowej.

Rozliczenie roczne na formularzu PIT-16A.

Limit przychodów dla firm (usługi świadczone na rzecz firm) – 63 910 zł.

Możemy zatrudniać na umowę o pracę (limity zatrudniania), natomiast nie możemy nawiązywać umów cywilnoprawnych.

Brak możliwości korzystania z usług innych firm, poza usługami specjalistycznymi.

Współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Brak możliwości skorzystania z ulg i odliczeń od podatku (poza składką zdrowotną).

Korzystne? Zależy dla kogo i kto może skorzystać…

Forma opodatkowania – ryczałt

Kolejne z cyklu o formach opodatkowania 🙂

Zainteresowani?

Ryczałt… co to jest ryczał? O co w tym chodzi?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałtowiec oblicza swój podatek jako procent od dochodów, nie odliczając kosztów, procent wysokości podatku jest ustalany według Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tu warto pamiętać, że nie wszystkie działalności mogą korzystać z tego typu rozliczenia.

Rozliczenie roczne na formularzu PIT-28 (do 31.01).

Limit przychodów – 150 000 Euro

Nie możemy świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Ewidencja księgowa – tabela przychodów

Podatnicy opodatkowani powyższą metodą mogą dokonywać odliczeń od przychodów ewidencjonowanych kwot z tytułu składek ZUS.

Obowiązkiem charakterystycznym dla podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jest wymóg posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów. Co prawda podatnicy opodatkowani ryczałtem nie wyróżniają kosztów uzyskania przychodów, nie oznacza to jednak, że ich nie ponoszą. Na podstawie dowodów zakupów możliwe jest ustalenie kosztowej strony działalności. Ustalenie zakresu poniesionych kosztów ekonomicznych może być niezbędne np. przy ocenie rzetelności ewidencji prowadzonych przez podatnika. Niewątpliwie dowody zakupu towarów są niezbędne aby prawidłowo przeprowadzić remanent, którego obowiązek corocznego sporządzania dotyczy również podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowanych w tym zakresie ryczałtem.

Wyliczenia ryczałtu należnego za poszczególne okresy rozliczeniowe podatnik dokonuje na podstawie obowiązkowo prowadzonej ewidencji przychodów. Prawidłowo prowadzona ewidencja jest podstawą rozliczeń m.in. z Urzędem Skarbowym.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem nie dokonują odpisów amortyzacyjnych. Pomimo tego mają obowiązek ewidencjonowania wykorzystywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.