Wynagrodzenie – umowa o pracę

Dawno nie liczyliśmy

W takim razie dziś policzymy wynagrodzenie z umowy o pracę!

Kwota brutto – 1850 zł
Składki ZUS po stronie pracownika (składka emerytalna, rentowa i chorobowa) – 253,64 zł
Składki ZUS po stronie pracodawcy (składka emerytalna, rentowa, wypadkowa, FO i FGŚP) – 381,29 zł
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (1850 – 253,64) – 1596,36 zł
Składka zdrowotna 9% (1596,36 * 9%)- 143,67 zł
Składka zdrowotna 7,75% (1596,36 * 7,75%)- 123,72 zł
KUP – 111,25 zł
Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (1850 – 253,64 – 111,25) – 1485 zł
Zaliczka na podatek dochodowy (1485 * 18%) – 267,30 zł
Zaliczka wpłacana do Urzędu skarbowego (267,30 – 123,72 – 46,33) – 97 zł
Kwota netto – 1355,69 zł
Koszt pracodawcy (1850 + 381,29) – 2231,29 zł

Umowa zlecenie ze wszystkimi składkami

Umowa zlecenie z pełnym ZUSem…

umowa-zlecenie-z-e-wszystkimi-skladkami-zus

Jak liczymy? Proszę bardzo 🙂

Brutto – 1000 zł
ZUS po stronie zleceniobiorcy (1000 *9,76% – emerytalna, 1000*1,5% – rentowa, 1000*2,45 – chorobowa dobrowolna) – 137,10 zł
ZUS po stronie zleceniodawcy (1000 *9,76% – emerytalna, 1000 *6,5% – rentowa, 1000 *1,8% – wypadkowa, 1000 *2,45% – FP, 1000 *0,10% – FGŚP) – 206,10 zł
Koszty uzyskania przychodu 20% (1000 – 137,10)*20% – 172,58 zł
Dochód (1000 – 137,10 – 172,58) – 690 zł (zaokrąglamy do 0)
Podatek dochodowy (690 * 18%) – 124,20 zł
Składka zdrowotna 9% ((1000-137,10) *9%) – 77,66 zł
Składka zdrowotna odliczana od podatku 7,75% ((1000-137,10) *7,75%) – 66,87 zł
Zaliczka na podatek (124,20 – 66,87) – 57 zł (zaokrąglamy)
Kwota netto (1000 – 137,10 – 77,66 – 57) – 728,24 zł
Cały koszt zleceniodawcy (1000 + 206,10) – 1206,10 zł

Mało zostaje do wypłaty, a na dodatek zleceniodawca dopłaca