Facebook – zdjęcie w tle

Facebook – od czego zacząć?
facebook-2
 
✔ Zdjęcie w tle
 
Jeśli chcemy popracować nad naszym wizerunkiem, to nie wystarczy mieć tylko zdjęcia profilowego.
 
Musimy wstawić również zdjęcie w tle – to zdjęcie prostokątne lub miejsce na zdjęcie 😉
 
Co tam powinno się znaleźć?
 
Osoba, która wejdzie na nasz profil, powinna wiedzieć czym się zajmujemy lub co lubimy, jakie mamy zainteresowania albo pokaż co aktualnie planujesz np. szkolenie, webinar.
 
Tak, wiem, że są inne miejsca, w których możesz umieścić czym się zajmujesz, ale pamiętaj, że nie każdy od razu będzie grzebał w Twoim profilu, często nam się nie chce szukać, a to zdjęcie może pokazać wiele 🙂 Zadbaj o nie!

Facebook – zdjęcie profilowe

Facebook – od czego zacząć?
 
Chcesz zadbać o swój wizerunek w internecie? Zacznij od Facebooka 🙂
facebook-1
 
✔ Zdjęcie profilowe
 
W pierwszej kolejności zadbaj o zdjęcie profilowe (to małe zdjęcie – ewentualnie mały kwadracik z miejscem na zdjęcie).
 
Jeśli chcesz żeby ludzie traktowali Cię poważnie, to pokaż im jak wyglądasz, z kim mają do czynienia! Przestań być incognito!

Projekty UE – inne w regulaminie

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-5

Co jeszcze znajdziemy w regulaminie? Znajdziemy informacje m.in.:

✔ Szczegółowe informacje o budżecie projektu (koszty bezpośrednie, pośrednie, cross-financing i środki trwałe, kwalifikowalność VAT, wydatki niekwalifikowane)
✔ Informacje o partnerstwie
✔ Kryteria wybory projektu (ocena kryteriów formalnych, dostępu, horyzontalnych, merytoryczna)
✔ Negocjacje
✔ Procedura odwoławcza (protest, skarga)

Tak, więc zawsze czytamy regulamin projektu 🙂

Projekty UE – wskaźniki

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-4

✔ Wskaźniki

Ustalamy jakie spełnimy wskaźniki realizując nasz projekt.
Jeśli składamy wniosek o dofinansowanie na przykład na szkolenia, to nas dotyczyć będą wskaźniki m.in.:
– ile osób ukończyło szkolenie
– ile osób po ukończeniu szkolenia zostało zatrudnionych
– ile osób niepełnosprawnych zostało przeszkolonych
– ile osób z obszarów wiejskich ukończyło szkolenie
– itd.

W regulaminie mamy wytyczne co do wskaźników, na przykład: jaki procent przeszkolonych uczestników, podjęło zatrudnienie? Jeśli jest informacja, że 43% osób podejmie zatrudnienie po ukończonym szkoleniu, to jest to dla nas sygnał, że we wniosku wskazujemy to minimum.

Oczywiście pamiętamy, że wszystkie zawarte przez nas wskaźniki, muszą zostać zrealizowane, w przeciwnym wypadku, będziemy zmuszeni oddać część dofinansowania 🙁

Projekty UE – wymagania czasowe

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-3

✔ Wymagania czasowe

Czyli, w jakim okresie musi mieścić się realizacja projektu oraz ile czasu projekt może być realizowany.

Jeśli w regulaminie konkursu jest informacja, że nasz projekt może być realizowany maksymalnie przez 12 miesięcy, a my złożymy wniosek na 24 miesiące, to niestety zostanie on odrzucony 🙁

Projekty UE – dofinansowanie projektu

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-2

✔ Dofinansowanie projektu

Zawsze sprawdzamy jaka minimalna oraz maksymalna jest wartość wniosku o dofinansowanie w ramach konkretnego konkursu.
Jeśli złożymy projekt na kwotę poniżej minimalnego pułapu lub zawnioskujemy na większą kwotę niż jest, to możliwe, to niestety nasz wniosek zostanie odrzucony 🙁

W tym miejscu, w regulaminie, znajdziemy również informację jaki jest maksymalny poziom dofinansowania, czy jest to np. 90% czy 95%?

Projekty UE – grupa docelowa

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-1

✔ Grupa docelowa

Czyli, kto może otrzymać wsparcie w ramach danego projektu, który zakładamy, że będziemy realizować.

A dokładniej, jeśli chcemy realizować projekt szkoleniowy, to sprawdzamy, kto może zostać objęty szkoleniami.
Na przykład:
– czy to będą osoby w wieku 15-29 lat?
– czy projekt będzie kierowany tylko do osób bezrobotnych?
– czy szkolenia będą dla osób tylko z wykształceniem co najwyżej średnim?
– itd.

Pamiętamy, że nasza grupa docelowa musi być taka, jaka jest wymagana w danym konkursie, jeśli będzie inna, to nasz wniosek o dofinansowanie, zostanie odrzucony 🙁

Projekty UE – informacje o naborze

Projekty unijne – omówienie informacji o konkursie

projekty-ue-info-o-konkursie

Wczoraj pisałam gdzie szukać konkursów… Jeśli już zainteresował nas jakiś konkurs, to przyjrzyjmy się mu dokładniej

✔ Termin rozstrzygnięcia konkursu – chyba jasne o co chodzi
✔ Miejsce składania wniosków – też chyba jasne
✔ Sposób składania wniosków – wnioski o dofinansowanie składamy w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu (tu mamy informację za pomocą, którego systemu) oraz w wersji papierowej lub elektronicznie za pomocą ePUAP czy podpisu elektronicznego
✔ Na co i kto może składać – sprawdzamy czy zaliczamy się do grupy podmiotów, które mogą składać wniosek
✔ Na co można otrzymać dofinansowanie – tu znajdziemy informacje, na jakie działania piszemy wniosek (czy jest to doradztwo, szkolenia, dotacja dla przedsiębiorstw itd.)
✔ Kryteria wyboru – mamy spis kryteriów według, których oceniany będzie nasz wniosek
✔ Finanse – tutaj znajdziemy informację jaki maksymalny procent dofinansowania otrzymamy oraz jaka pula środków przeznaczona jest na dany konkurs
✔ Niezbędne dokumenty – tutaj mamy wgląd do takich dokumentów jak np. regulamin projektu, wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie

Ale to nie koniec, wczoraj pisałam też o konieczności zapoznania się z regulaminem konkursu. W regulaminie znajduje się dużo więcej informacji o danym konkursie – o tym w kolejnych wpisach

Projekty UE – gdzie szukać?

Kilka słów o dotacjach unijnych…

projekty-ue-gdzie

Wiele osób uważa, że każdy może starać się o pozyskanie środków unijnych na np. rozwój firmy.

Odpowiedź: właściwie prawie każdy Ale nie każdy konkurs jest dla wszystkich…

Zacznijmy od tego, że musimy znaleźć pierw konkurs dedykowany dla nas.

Ogłaszane konkursy znajdziemy na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/mikro-male-i-sred…/…

Wybieramy województwo, ustawiamy filtr i sprawdzamy jakie są aktualne konkursy.

Następnie sprawdzamy kto może startować o środki.
Jeśli spełniamy wstępne wymagania, to zapoznajemy się ze szczegółowymi informacjami, najlepiej zapoznać się z regulaminem konkursu

Dalsze informacje w kolejnych wpisach

Pamiętasz? – deklaracje

Wczoraj przypomniałam o terminach płatności, a dziś przypomnę o dodatkowych działaniach poza zrobieniem przelewów

terminy-platnosci

✔ ZUS

hmm, do ZUS nie tylko robimy przelew… Wysyłamy również deklarację na podstawie, której i my i ZUS wie ile powinniśmy zapłacić

✔ Podatek dochodowy

Deklaracja sporządzana jest już po zakończonym roku 🙂

✔ Podatek VAT

W tym przypadku, również mamy obowiązek sporządzić i wysłać deklarację do Urzędu Skarbowego

Mam nadzieję, że informacje będą pomocne