Biznes plan – opis produktu, usługi

Biznes Plan

biznes-plan-5

Opis produktu, usługi

Najlepiej odpowiedz na poniższe pytania
1. Kto jest odbiorcą?
2. Co oferuję klientowi?
3. Jacy kooperanci są mi potrzebni?
4. Jakie konkurencyjne produkty lub usługi są już na rynku?
5. Na czym polega innowacyjność mojej oferty?

Opisz swój produkt lub usługę, a także branżę w jakiej działasz.
Jakie są koszty produktu (zakupu lub wytworzenia), jak zostanie pozyskany lub z jakich komponentów wytworzony?

Wskaż kierunki rozwoju działalności, które są możliwe dla tego produktu lub usługi.

Biznes plan – charakterystyka

Biznes Plan

biznes-plan-4

Charakterystyka firmy

Najważniejsze to: staranny opis firmy oraz pomysłu, zrozumiały język i precyzyjne wyjaśnienia dlaczego Twoje przedsięwzięcie powinno otrzymać dofinansowanie

Co powinno znajdować się w charakterystyce?

Nazwa przedsiębiorstwa
Opis siebie wraz z doświadczeniem
Oferta, czyli nasz produkt/usługa
Informacje o klientach docelowych
Czynniki decydujące o sukcesie przedsięwzięcia
Koncepcja rozwoju firmy
Przewidywane koszty i zyski
Główne ryzyko i sposoby jego minimalizowania
Plan wykorzystania środków

Do dzieła

Biznes plan – zawartość

Biznes Plan

biznes-plan-3

Jak sporządzić biznes plan?

Niezależnie od tego, czy biznes plan tworzony jest na własne potrzeby, czy jego adresatem będzie podmiot zewnętrzny, powinien być on sporządzony w sposób przejrzysty i zrozumiały.
Nie ma jednego doskonałego wzorca, według którego należy tworzyć biznes plan.

Istnieje jednak kilka standardowych układów, według których najczęściej się go sporządza:

1. Streszczenie przedsięwzięcia
2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3. Charakterystyka produktu
4. Kadra pracownicza i zarządzająca
5. Rynek i konkurencja
6. Marketing i reklama
7. Plany i harmonogram realizacji
8. Analiza finansowa

Skomplikowane? Chyba nie…

Dlaczego pisać biznes plan?

Biznes Plan

biznes-plan-1

Dlaczego pisać biznes plan?

Najważniejszym zadaniem biznes planu jest dostarczenie przedsiębiorcy informacji, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji zarówno o rozpoczęciu, jak i zaniechaniu działalności. Może się bowiem okazać, że przedsięwzięcie, które zdaniem subiektywnej opinii przyszłego przedsiębiorcy ma szanse powodzenia, według analiz biznes planu będzie nieopłacalne i nierealne.

Taki projekt jest też niezbędnym wymogiem w instytucjach, w których można uzyskać dofinansowanie, np. w urzędzie gminy, urzędzie pracy, w banku. Nie należy jednak traktować go jako wymogu czysto formalnego.