Projekty UE – inne w regulaminie

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-5

Co jeszcze znajdziemy w regulaminie? Znajdziemy informacje m.in.:

✔ Szczegółowe informacje o budżecie projektu (koszty bezpośrednie, pośrednie, cross-financing i środki trwałe, kwalifikowalność VAT, wydatki niekwalifikowane)
✔ Informacje o partnerstwie
✔ Kryteria wybory projektu (ocena kryteriów formalnych, dostępu, horyzontalnych, merytoryczna)
✔ Negocjacje
✔ Procedura odwoławcza (protest, skarga)

Tak, więc zawsze czytamy regulamin projektu 🙂

Projekty UE – wskaźniki

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-4

✔ Wskaźniki

Ustalamy jakie spełnimy wskaźniki realizując nasz projekt.
Jeśli składamy wniosek o dofinansowanie na przykład na szkolenia, to nas dotyczyć będą wskaźniki m.in.:
– ile osób ukończyło szkolenie
– ile osób po ukończeniu szkolenia zostało zatrudnionych
– ile osób niepełnosprawnych zostało przeszkolonych
– ile osób z obszarów wiejskich ukończyło szkolenie
– itd.

W regulaminie mamy wytyczne co do wskaźników, na przykład: jaki procent przeszkolonych uczestników, podjęło zatrudnienie? Jeśli jest informacja, że 43% osób podejmie zatrudnienie po ukończonym szkoleniu, to jest to dla nas sygnał, że we wniosku wskazujemy to minimum.

Oczywiście pamiętamy, że wszystkie zawarte przez nas wskaźniki, muszą zostać zrealizowane, w przeciwnym wypadku, będziemy zmuszeni oddać część dofinansowania 🙁

Projekty UE – wymagania czasowe

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-3

✔ Wymagania czasowe

Czyli, w jakim okresie musi mieścić się realizacja projektu oraz ile czasu projekt może być realizowany.

Jeśli w regulaminie konkursu jest informacja, że nasz projekt może być realizowany maksymalnie przez 12 miesięcy, a my złożymy wniosek na 24 miesiące, to niestety zostanie on odrzucony 🙁

Projekty UE – dofinansowanie projektu

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-2

✔ Dofinansowanie projektu

Zawsze sprawdzamy jaka minimalna oraz maksymalna jest wartość wniosku o dofinansowanie w ramach konkretnego konkursu.
Jeśli złożymy projekt na kwotę poniżej minimalnego pułapu lub zawnioskujemy na większą kwotę niż jest, to możliwe, to niestety nasz wniosek zostanie odrzucony 🙁

W tym miejscu, w regulaminie, znajdziemy również informację jaki jest maksymalny poziom dofinansowania, czy jest to np. 90% czy 95%?

Projekty UE – grupa docelowa

Projekty unijne – na co zwracać szczególną uwagę w regulaminie konkursu?

projekty-ue-regulamin-1

✔ Grupa docelowa

Czyli, kto może otrzymać wsparcie w ramach danego projektu, który zakładamy, że będziemy realizować.

A dokładniej, jeśli chcemy realizować projekt szkoleniowy, to sprawdzamy, kto może zostać objęty szkoleniami.
Na przykład:
– czy to będą osoby w wieku 15-29 lat?
– czy projekt będzie kierowany tylko do osób bezrobotnych?
– czy szkolenia będą dla osób tylko z wykształceniem co najwyżej średnim?
– itd.

Pamiętamy, że nasza grupa docelowa musi być taka, jaka jest wymagana w danym konkursie, jeśli będzie inna, to nasz wniosek o dofinansowanie, zostanie odrzucony 🙁

Projekty UE – informacje o naborze

Projekty unijne – omówienie informacji o konkursie

projekty-ue-info-o-konkursie

Wczoraj pisałam gdzie szukać konkursów… Jeśli już zainteresował nas jakiś konkurs, to przyjrzyjmy się mu dokładniej

✔ Termin rozstrzygnięcia konkursu – chyba jasne o co chodzi
✔ Miejsce składania wniosków – też chyba jasne
✔ Sposób składania wniosków – wnioski o dofinansowanie składamy w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu (tu mamy informację za pomocą, którego systemu) oraz w wersji papierowej lub elektronicznie za pomocą ePUAP czy podpisu elektronicznego
✔ Na co i kto może składać – sprawdzamy czy zaliczamy się do grupy podmiotów, które mogą składać wniosek
✔ Na co można otrzymać dofinansowanie – tu znajdziemy informacje, na jakie działania piszemy wniosek (czy jest to doradztwo, szkolenia, dotacja dla przedsiębiorstw itd.)
✔ Kryteria wyboru – mamy spis kryteriów według, których oceniany będzie nasz wniosek
✔ Finanse – tutaj znajdziemy informację jaki maksymalny procent dofinansowania otrzymamy oraz jaka pula środków przeznaczona jest na dany konkurs
✔ Niezbędne dokumenty – tutaj mamy wgląd do takich dokumentów jak np. regulamin projektu, wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie

Ale to nie koniec, wczoraj pisałam też o konieczności zapoznania się z regulaminem konkursu. W regulaminie znajduje się dużo więcej informacji o danym konkursie – o tym w kolejnych wpisach

Projekty UE – gdzie szukać?

Kilka słów o dotacjach unijnych…

projekty-ue-gdzie

Wiele osób uważa, że każdy może starać się o pozyskanie środków unijnych na np. rozwój firmy.

Odpowiedź: właściwie prawie każdy Ale nie każdy konkurs jest dla wszystkich…

Zacznijmy od tego, że musimy znaleźć pierw konkurs dedykowany dla nas.

Ogłaszane konkursy znajdziemy na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/…/mikro-male-i-sred…/…

Wybieramy województwo, ustawiamy filtr i sprawdzamy jakie są aktualne konkursy.

Następnie sprawdzamy kto może startować o środki.
Jeśli spełniamy wstępne wymagania, to zapoznajemy się ze szczegółowymi informacjami, najlepiej zapoznać się z regulaminem konkursu

Dalsze informacje w kolejnych wpisach