Podatek VAT

Czas na VAT…
 
Wiem, nikt z nas nie lubi płacić podatków, ale niestety trzeba 🙁
VAT czy nie VAT
 
Kwota zwolnienia z VAT przy prowadzonej firmie obecnie wynosi 150 000 zł, pamiętajmy jednak, że jeśli zakładamy firmę w trakcie roku, to powyższą kwotę należy podzielić na 12 miesięcy i przemnożyć przez miesiące prowadzenia naszej firmy, limit jest naliczany proporcjonalnie.
 
Co jeśli przekroczymy limit zwolnienia?
 
Udajemy się do Urzędu Skarbowego i rejestrujemy się jako czynny podatnik podatku VAT składając formularz VAT-R.
 
A co jeśli profil naszej działalności nie pozwala na bycie zwolnionym z podatku VAT lub sami decydujemy się, że chcemy być czynnym podatnikiem podatku VAT?
 
Udajemy się do Urzędy Skarbowego w celu złożenia formularza VAT-R. Formularz do wypełnienia znajdziemy w US oraz na stronie Ministerstwa Finansów.
Mamy możliwość zadeklarowania, że będziemy rozliczać się miesięcznie lub kwartalnie.
 
Co ważne?!
 
1. Zgłoszenia musimy dokonać przed wystawieniem pierwszej faktury sprzedaży!
2. Po zgłoszeniu naliczamy VAT należny (czyli VAT od naszej sprzedaży) oraz odliczamy VAT naliczony (czyli VAT od naszych zakupów/kosztów).
3. Jako „VATowiec” mamy obowiązek prowadzenia prowadzenia rejestru sprzedaży VAT oraz rejestru zakupu VAT.
 
I tyle 🙂 Potem już tylko sprzedajemy i zarabiamy!

Zachęcam do polubienia mojej strony www.facebook.com/ceukpl

Zalety i wady spółki z o.o.

Obiecałam, więc słowa dotrzymuję 🙂

Zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kolej na zalety i wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kilka wad:
1. Kapitał zakładowy min. 5.000 zł
2. Członkowie zarządu mogą odpowiadać za zobowiązania spółki (wobec budżetu Państwa)
3. Prowadzenie pełnej księgowości
4. Wysokie koszty założenia

Kilka zalet:
1. Brak odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki, za zobowiązania całym swoim majątkiem odpowiada spółka
2. W jej ramach można prowadzić działalność na dużą skalę, tam gdzie wymagany jest duży kapitał
3. Jest odrębnym od wspólników podmiotem

Kolejne tematy dotyczące księgowości Twojej firmy znajdziesz tutaj oraz na https://www.facebook.com/ceukpl/

Zalety i wady działalności gospodarczej

Pisałam już o zakładaniu działalności gospodarczej, ale nie wspomniałam o wadach i zaletach tej formy prowadzenia firmy.

Zalety_Wady_

Ciekawi?

Oto kilka zalet:
1. Przedsiębiorca sam decyduje o swoich obowiązkach i uprawnieniach
2. Niewielkie koszty związane z uruchomieniem firmy
3. Możliwość dokonywania szybkich zmian, np. w przedmiocie działalności firmy

I niestety też kilka wad:
1. Za wszystkie zobowiązania finansowe właściciel firmy odpowiada całym swoim majątkiem, również osobistym
2. Odpowiedzialność za rozwój firmy i jej funkcjonowanie spoczywa na jednej osobie
3. Ta forma najlepiej sprawdza się w przypadku małych i średnich firm, może okazać się niewystarczająca dla większego biznesu

Kolejne tematy dotyczące księgowości Twojej firmy znajdziesz tutaj oraz na https://www.facebook.com/ceukpl/

Forma opodatkowania – Karta podatkowa

Dotarliśmy…

Forma opodatkowania- Karta podatkowa

Dotarliśmy do karty podatkowej 🙂

Jest to ostatnia forma opodatkowania…

Czym się ona charakteryzuje? Jak każda forma opodatkowania ma wady i zalety.

Karta podatkowa to uproszczona metoda, z której mogą skorzystać tylko niektóre zawody. Wysokość podatku ustalana według Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek kart podatkowej.

Rozliczenie roczne na formularzu PIT-16A.

Limit przychodów dla firm (usługi świadczone na rzecz firm) – 63 910 zł.

Możemy zatrudniać na umowę o pracę (limity zatrudniania), natomiast nie możemy nawiązywać umów cywilnoprawnych.

Brak możliwości korzystania z usług innych firm, poza usługami specjalistycznymi.

Współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Brak możliwości skorzystania z ulg i odliczeń od podatku (poza składką zdrowotną).

Korzystne? Zależy dla kogo i kto może skorzystać…

Kolejne tematy dotyczące księgowości Twojej firmy znajdziesz tutaj oraz na https://www.facebook.com/ceukpl/

Forma opodatkowania – ryczałt

Kolejne z cyklu o formach opodatkowania 🙂

Zainteresowani?

Forma opodatkowania- Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt… co to jest ryczał? O co w tym chodzi?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałtowiec oblicza swój podatek jako procent od dochodów, nie odliczając kosztów, procent wysokości podatku jest ustalany według Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tu warto pamiętać, że nie wszystkie działalności mogą korzystać z tego typu rozliczenia.

Rozliczenie roczne na formularzu PIT-28 (do 31.01).

Limit przychodów – 150 000 Euro

Nie możemy świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Ewidencja księgowa – tabela przychodów

Podatnicy opodatkowani powyższą metodą mogą dokonywać odliczeń od przychodów ewidencjonowanych kwot z tytułu składek ZUS.

Obowiązkiem charakterystycznym dla podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jest wymóg posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów. Co prawda podatnicy opodatkowani ryczałtem nie wyróżniają kosztów uzyskania przychodów, nie oznacza to jednak, że ich nie ponoszą. Na podstawie dowodów zakupów możliwe jest ustalenie kosztowej strony działalności. Ustalenie zakresu poniesionych kosztów ekonomicznych może być niezbędne np. przy ocenie rzetelności ewidencji prowadzonych przez podatnika. Niewątpliwie dowody zakupu towarów są niezbędne aby prawidłowo przeprowadzić remanent, którego obowiązek corocznego sporządzania dotyczy również podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowanych w tym zakresie ryczałtem.

Wyliczenia ryczałtu należnego za poszczególne okresy rozliczeniowe podatnik dokonuje na podstawie obowiązkowo prowadzonej ewidencji przychodów. Prawidłowo prowadzona ewidencja jest podstawą rozliczeń m.in. z Urzędem Skarbowym.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem nie dokonują odpisów amortyzacyjnych. Pomimo tego mają obowiązek ewidencjonowania wykorzystywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kolejne tematy dotyczące księgowości Twojej firmy znajdziesz tutaj oraz na https://www.facebook.com/ceukpl/

Forma opodatkowania – podatek liniowy

O czym dziś napiszę?

Forma opodatkowania- podatek liniowy

Oczywiście, że o kolejnej formie opodatkowania 🙂

Dziś kolej na podatek liniowy…

Czym się charakteryzuje?

Płacimy 19% podatku i nie obowiązuje nas skala podatkowa, natomiast nie możemy rozliczać ulgi podatkowe, ani rozliczać się z żoną lub mężem i odliczać ulgi na dziecko, oczywiście dużym plusem tej metody jest brak zmartwień w kwestii wysokości naszych dochodów, ponieważ zawsze płacimy 19%.

Rozliczenie roczne na formularzu PIT-36L.

Prowadzona dokumentacja księgowa – Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów.

Zakładasz firmę? Przydatna informacja? Kolejna forma opodatkowania jutro

Kolejne tematy dotyczące księgowości Twojej firmy znajdziesz tutaj oraz na https://www.facebook.com/ceukpl/

Forma opodatkowania – podatek progresywny

Zaczynamy cykl informacji formach opodatkowania!

Forma opodatkowania- podatek progresywny

Co idzie pierwsze na taśmę?

Podatek progresywny (podatek na zasadach ogólnych)

Czym się charakteryzuje?

Płacimy 18% lub 32% podatku w zależności od wysokości naszych dochodów, obowiązuje nas skala podatkowa (do wysokości 96385 zł – 18%, powyżej tej kwoty – 32%), plusy, to że możemy skorzystać z kwoty wolnej od podatku (potocznie zwanej ulgi podatkowe, czyli od podatku rocznie odliczamy 556,02 zł), możemy rozliczać się wspólnie z małżonkiem/małżonką oraz uwzględniać ulgę na dziecko.

Przy tej metodzie przy rozliczeniu rocznym, możemy razem rozliczyć nasze dochody z działalności oraz np. z umowy o pracę na jednym formularzu PIT36.

Prowadzona dokumentacja księgowa – Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów.

Kolejne tematy dotyczące księgowości Twojej firmy znajdziesz tutaj oraz na https://www.facebook.com/ceukpl/

Urlop przedsiębiorcy

Urlop…

Przedsiębiorca też musi odpocząć

Jak załatwiać sprawy firmowe, jeśli wybieramy się na urlop?

Wiemy, że każdy z nas potrzebuje odpoczynku, nawet przedsiębiorca!

A co jeśli podczas urlopu właściciela konieczne jest podpisanie ważnej umowy?

1. Działalność gospodarcza
– w ceidg zgłaszamy pełnomocnika, którego upoważniamy do reprezentowania naszej firmy
– u notariusza podpisujemy pełnomocnictwo

2. Spółka prawa handlowego
– pełnomocnictwo podpisane u notariusza

Oczywiście same pełnomocnictwo wszystkich spraw nie załatwi, ale z pewnością pomoże 🙂

W przypadku działalności gospodarczej, gdy nadamy pełnomocnika w ceidg, to również on w naszym imieniu może dokonywać zmian we wpisie do ceidg np. dodanie adresu firmy, zmiana PKD itd.

Pamiętajmy o tym i odpoczywajmy na zasłużonym urlopie 🙂

Kolejne tematy dotyczące księgowości Twojej firmy znajdziesz tutaj oraz na https://www.facebook.com/ceukpl/

Zakładamy Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Idziemy na całość! Zakładamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością!

Zawsze wydawało mi się, że założenie spółki z o.o. to wyczyn, że to dużo kosztuje, że dużo formalności, że dużo czasu itd.

Źle myślałam! Mi zajęło to 14 dni!

laptop-849798_1920

Jak założyć spółkę z o.o.?

Krok 1. Sporządzamy umowę spółki (możemy to zrobić na szablonie z internetu, a u notariusza ją poprawimy lub poprosić prawnika)

Krok 2. Udajemy się na spotkanie z notariuszem w celu podpisania umowy spółki – koszt ok 600 zł, deklarujemy również wpłatę kapitału zakładowego – póki co minimalna kwota to 5000 zł

Krok 3. Wynajmujemy biuro lub wirtualny adres (spółka musi mieć adres, a do rejestracji potrzebna nam jest umowa najmu)

Krok 4. Wypełniamy dokumenty do KRS, czyli:
– KRS W3
– KRS WE
– KRS WK
– KRS WM
– Lista wspólników
– Nazwiska, imiona i adresy członków zarządu
– Oświadczenie o wniesionym kapitale zakładowym
– dołączamy umowę najmu
– dołączamy umowę spółki w formie aktu notarialnego
i opłacamy rejestrację – koszt w sumie 600 zł

Krok 5. Czekamy na rejestrację spółki, nadanie NIPu i REGONu (czasem trwa to tylko 7 dni), czy nasza spółka jest już zarejestrowana możemy sprawdzić na stronie https://ems.ms.gov.pl/

Krok 6. Jeśli mamy już zarejestrowaną spółkę, drukujemy nasz KRS i udajemy się do banku w celu założenia konta bankowego oraz do US w celu zgłoszenia naszej firmy (NIP-8). I tyle 🙂

Skomplikowane? Nie

Ale są pewne obowiązki związane ze spółką np.:
1. Prowadzimy księgi handlowe – najlepiej skorzystać z usług biura rachunkowego
2. Nie wypłacamy i wpłacamy jak nam się podoba środków pieniężnych z kasy czy konta bankowego, na wszystko musimy mieć „kwity” – nie wydajemy kasy na nasze prywatne potrzeby!

Ach, zapomniałabym. Możemy spółkę zarejestrować również przez internet. Wtedy nie płacimy za notariusza, a wzór umowy jest dostępny podczas elektronicznego zakładania spółki, dodatkowo opłata za rejestrację w systemie S24 jest niższa i wynosi w sumie 350 zł.

Kolejne tematy dotyczące księgowości Twojej firmy znajdziesz tutaj oraz na https://www.facebook.com/ceukpl/

Zakładamy Działalność Gospodarczą

Chcesz założyć firmę, ale nie wiesz jak się do tego zabrać?

checklist-1266989_1280

Dziś otrzymasz kilka informacji jak to zrobić 🙂

Krok 1. Masz pomysł, czas działać dalej!

Udajesz się do Urzędu Gminy lub wypełniasz przez stronę www.ceidg.gov.pl wniosek o wpis do działalności gospodarczej

Krok 2. Wypełniasz dokument 🙂 – Poniżej pola, które sprawiają najwięcej problemów:

– przewidywana liczba pracujących – czyli ile osób będzie pracowało włącznie z Tobą

– przewidywana liczba zatrudnionych – czyli ile planujesz zatrudnić osób na umowę o pracę

– data powstania obowiązku opłacania składek ZUS – czyli data od kiedy startujesz z firmą

– oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie a) na zasadach ogólnych – czyli w skrócie podatek progresywny, stawka uzależniona od progu podatkowego, procent podatku to 18 lub 32; b) liniowy – czyli w skrócie zawsze płacimy 19% podatku bez znaczenia jaki mamy dochód; c) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w skrócie płacimy stawkę podatku ustaloną dla naszego rodzaju działalności, bez możliwości odliczania kosztów; d) karta podatkowa – w skrócie płacimy określoną kwotę przypisaną do naszego rodzaju działalności, kwota ustalana w rozporządzeniu i uzależniona od liczby zatrudnionych osób oraz wielkości miasta

– rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej a) księgi rachunkowe, czyli tzw. pełna księgowość; b) podatkowa książka przychodów i rozchodów – prowadzona w przypadku wybrania formy opodatkowania na zasadach ogólnych lub podatku liniowego; c) inne ewidencje – w przypadku wybrania formy opodatkowania jako ryczałt; d) nie jest prowadzona – w przypadku rozliczania się w formie karty podatkowej

Więcej informacji o formach opodatkowania otrzymasz w oddzielnych postach 🙂

Krok 3. Masz to?! Podpisujesz wniosek i składasz

Krok 4. Czekasz na NIP i REGON

Krok 5. Masz już firmę! Od teraz pracujesz na i dla siebie oraz to Ty decydujesz co za ile wykonasz 🙂 POWODZENIA!

Kolejne tematy dotyczące księgowości Twojej firmy znajdziesz tutaj oraz na https://www.facebook.com/ceukpl/