Akta osobowe

Wrzucam informacje o dokumentach pracowniczych 🙂 Trochę się rozpisałam, więc życzę przyjemnej lektury…

akta-osobowe

Pierw ogólna informacja o obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Akta osobowe

Zasady, którymi kieruje się pracodawca w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników.

Indywidualności – oznaczająca, że pracodawca dla każdego zatrudnionego pracownika zakłada teczkę akt osobowych.

Chronologiczności – oznaczająca, że dokumenty pracownika wpinane są do teczki akt osobowych w porządku chronologicznym, ponumerowane.

Podziału – oznaczająca, że dokumenty gromadzone w teczce akt osobowych podzielone są na trzy części A, B i C, z której każda powinna być opatrzona pełnym wykazem znajdujących się w niej dokumentów.
W części „A” gromadzone są dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie,
W części „B” gromadzone są dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu pracy pracownika,
W części „C” gromadzone są dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia i ewentualną korespondencją po ustaniu zatrudnienia.

Celowości – oznaczająca, że celem gromadzenia dokumentów w teczce akt osobowych jest proces zatrudnienia.

A teraz bardziej szczegółowo 🙂

Część A – dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
2. Świadectwo ukończenia szkoły (przydatne też do obliczenia wymiaru urlopu)
3. Inne dokumentu potwierdzające kwalifikacje
4. Świadectwa z poprzednich zakładów pracy (jeśli posiada) – również potrzebne do wyliczenia wymiaru urlopu
5. Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku – bez zaświadczenia nie możemy dopuścić pracownika do pracy!

Część B – dokumenty dotyczące nawiązania oraz przebiegu stosunku pracy

1. Umowa o pracę + zakres obowiązków
2. Informacja do umowy o pracę
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby zatrudnionej
4. PIT-2 – bez tego dokumentu nie odliczamy ulgi podatkowej pracownikowi
5. Szkolenie BHP
6. Oświadczenie o numerze konta bankowego pracownika
7. Oświadczenie kosztowe (jeśli dotyczy)
8. Oświadczenie pracownika będącego rodzicem o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień rodzicielskich
9. itd. Inne związane z zatrudnieniem

Część C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia
Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy:
1. Rozwiązanie umowy o pracę
2. Świadectwo pracy – mamy obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy ostatniego dnia jego pracy (pracownik podpisuje nam, że otrzymał dokument), a jeśli nie mamy takiej możliwości, to wysyłamy pocztą w ciągu 7 dni za potwierdzeniem odbioru

I tyle… na dziś

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *