Forma opodatkowania – ryczałt

Kolejne z cyklu o formach opodatkowania 🙂

Zainteresowani?

Ryczałt… co to jest ryczał? O co w tym chodzi?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałtowiec oblicza swój podatek jako procent od dochodów, nie odliczając kosztów, procent wysokości podatku jest ustalany według Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tu warto pamiętać, że nie wszystkie działalności mogą korzystać z tego typu rozliczenia.

Rozliczenie roczne na formularzu PIT-28 (do 31.01).

Limit przychodów – 150 000 Euro

Nie możemy świadczyć usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Ewidencja księgowa – tabela przychodów

Podatnicy opodatkowani powyższą metodą mogą dokonywać odliczeń od przychodów ewidencjonowanych kwot z tytułu składek ZUS.

Obowiązkiem charakterystycznym dla podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym jest wymóg posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów. Co prawda podatnicy opodatkowani ryczałtem nie wyróżniają kosztów uzyskania przychodów, nie oznacza to jednak, że ich nie ponoszą. Na podstawie dowodów zakupów możliwe jest ustalenie kosztowej strony działalności. Ustalenie zakresu poniesionych kosztów ekonomicznych może być niezbędne np. przy ocenie rzetelności ewidencji prowadzonych przez podatnika. Niewątpliwie dowody zakupu towarów są niezbędne aby prawidłowo przeprowadzić remanent, którego obowiązek corocznego sporządzania dotyczy również podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkowanych w tym zakresie ryczałtem.

Wyliczenia ryczałtu należnego za poszczególne okresy rozliczeniowe podatnik dokonuje na podstawie obowiązkowo prowadzonej ewidencji przychodów. Prawidłowo prowadzona ewidencja jest podstawą rozliczeń m.in. z Urzędem Skarbowym.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem nie dokonują odpisów amortyzacyjnych. Pomimo tego mają obowiązek ewidencjonowania wykorzystywanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *