Stosunek pracy

Stosunek pracy

Jaka umowa?

Rodzaje umów o pracę:
1. Umowa na czas nieokreślony
2. Umowa na czas określony

Każda umowa może być poprzedzona umową na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

Ponowne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem może być w przypadku:

– Zatrudnienia pracownika w celu wykonywania innego rodzaju pracy

– Po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę w przypadku wykonywania tego samego rodzaju pracy

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia pracownika na umowy na czas określony, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Jeśli okres zatrudnienia przekracza 33 miesiące lub zostanie zawarta kolejna umowa o pracę na czas określony jest to równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Umowa o pracę zawierana jest na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczególności powinna określać:
– rodzaj pracy
– miejsce jej wykonywania
– termin rozpoczęcia pracy
– wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *