Zmiana warunków pracy i płacy

Potrzebujesz zmienić warunki umowy z pracownikiem?

Wiesz jak?

To proste 🙂

Zmiana warunków pracy i płacy może zostać zawarte za pomocą:
1. Porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy – oznacza to, że obie strony zgadzają się na zmianę, może być zmiana na gorsze lub lepsze warunki…
2. Wypowiedzenia warunków pracy i płacy – stosowany w przypadku zmiany warunków umowy na „gorsze” czyli np. obniżka wynagrodzenia. Jest to dokument, który nie wymaga zgody obu stron i dlatego nazywa się wypowiedzeniem.
Po wręczeniu wypowiedzenia warunków umowy o pracę, pracownik ma obowiązek poinformować nas o swojej decyzji (do połowy trwania tego wypowiedzenia).
Wypowiedzenie warunków jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę, gdy pracownik nie wyrazi zgody na nowe warunki.
Proszę pamiętać, że okres wypowiedzenia warunków jest taki sam jak gdybyśmy wypowiadali umowę o pracę

Tak, teraz pewnie niektórzy myślą: „ja stosuję aneks do umowy”, oczywiście jest on tym samym co porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy, natomiast w Kodeksie Pracy nie ma czegoś takiego jak „aneks”, powinniśmy stosować nazwę tego dokumentu według KP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *